AYDINLATMA METNİ, AÇIK RIZA METNİ ve ETK ONAY FORMU

YAŞAM SAĞLIK TIP MERKEZİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA ONAY METNİ

 

6698  sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, sağlık verilerimin “ŞİRKET’’ tarafınca  sözlü / yazılı ve / veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, özel nitelikli kişisel verimin, kişisel sağlık verilerimin “ŞİRKET’’ tarafından işlenmesine, iş gereği ile sağlık hizmeti verebilmesi ve bu hizmetlerin planlaması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” nda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” te tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine,

 

·         Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad- soyadı, T.C. Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı – baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler, Adli Sicil Kaydı, Diploma Örneği, Gerekli durumlarda Engelli belgesi, Askerlik Durum belgesi, Sağlık raporu, kan Grubu kartı, evli olduğu takdirde evlilik belgesi ile vergi numarası, SGK numarası, kredi kart bilgileri, imza bilgileri, taşıt plakası vb. bilgiler,

 

·         Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, reklam, tanıtım, bilgilendirme amaçlı da kullanılabilecek; ad, soyadı, telefon numarası, adres, e-mail adresi, GSM numarası, IP adresi gibi bilgiler,

 

·         Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişiselveriler; kamerakayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar,

 

·             Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları , kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler,

 

·         Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’ nun 6. Maddesinde belirtilen veriler (örneğin; Kan grubu da dâhil sağlık verileri, biyometrik veriler vb.)

 

·         Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; “ŞİRKET’’ e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler,

 

“ŞİRKET’’ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında ayrıca web sitesinde bulunan, basılı & elektronik ortamda sunulan veya SMS (kısa mesaj) ile iletişim numarası olarak beyan ettiğim GSM numarasına şahsım için gönderilen Aydınlatma Metnini ve haklarımı okudum ve

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik tercihimi belirtiyorum;

 

 


KABUL EDİYORUM                                                                                    KABUL ETMİYORUM

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İRTİBAT KİŞİSİ : YAŞAM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TIBBİ ARAÇLAR TİC.ve SAN.LTD.ŞTİ.

ADRES : ESATPAŞA MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO:7 MENEMEN İZMİR

İRTİBAT : 0 232 832 23 62

 

 

YAŞAM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TIBBİ ARAÇLAR TİC.ve SAN.LTD.ŞTİ.bundan sonra’’ŞİRKET’’ olarak anılacaktır; kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ’’ŞİRKET’ olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz, tüketicilerimiz ve çalışanlarımız dahil ’’ŞİRKET’’miz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz

Bu kapsamda, KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Şirketimiz ile tüketici, müşteri, tedarikçi, ziyaretçi, stajyer ve çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK ’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları: 

’’ŞİRKET’imizin ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız kapsamında internet sayfamız ve sair kanallar ile aşağıda yer verilen kişisel verileriniz işlenmektedir;

·                    İsim, soy isim, TC Kimlik Numarası, doğum tarihi, doğum yeri gibi açık kimlik verileriniz,

·                    Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,

·                    Çalışanlarımızla yapılan İş sözleşmesi için temin edilen özlük bilgileri,

·                    Stajyer adaylarımız için İŞKUR ve özel istihdam bürolarından alınan bilgiler,

·                    Satın aldığınız hizmete ilişkin bilgiler dâhil olmak üzere her türlü bilgi ile bunlara ilişkin ödeme bilgileriniz,

·                    Talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz,

·                    İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz,

·                    İş yerlerimizi ziyaret etmeniz halinde oluşan kamera kayıt görüntüleriniz, taşıt bilgileriniz.

·                    İş yerimize lazer epilasyon hizmetlerimizden faydalanmak için vermiş olduğunuz kayıt bilgileriniz,

 

 

’’ŞİRKET’imizde, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, vakıf ya da sendika üyeliği gibi Özel Nitelikli Kişisel Veriler işlenmemektedir.

Kişisel verileriniz, ’’ŞİRKET’’imiz tarafından sağlanan hizmet ve ’’ŞİRKET’ imizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ’’ŞİRKET’’imiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, ’’ŞİRKET’’ hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, ’’ŞİRKET’’imizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 Kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde,

·                     Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

·                     İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

·                     Doğru ve güncel olarak,

·                     Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

 

Toplanan kişisel verileriniz;

·                     ’’ŞİRKET’’ imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak, sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınızı anlayarak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek ve daha kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek, bunları yapabilmek için analiz yapmak, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek,

’’ŞİRKET’’ imizin, ve ’’ŞİRKET’’ imizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (’’ŞİRKET’’imiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, YAŞAM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TIBBİ ARAÇLAR TİC.ve SAN.LTD.ŞTİ. Şirket müşterileri değerlendirme / şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),

·                     ’’ŞİRKET’’imizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

·                     ’’ŞİRKET’’ imizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacıyla da; çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun aşağıda açıkça bildirilen 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;

 

MADDE 5- Kişisel verilerin işlenme şartları

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

1.                   Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

2.                   Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

3.                   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

4.                   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

5.                   İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

6.                   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

7.                   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

MADDE 6- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları

(1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

 

 

 

 

 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz; bu dokümanın 1. maddesinde sıralanan amaçlarla, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak,

·                    Dolaylı/doğrudan yurtiçi iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız,

·                    ‘’ŞİRKET’’imizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/finansman ortağı olunan yurtiçi kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara,

·                    ’’ŞİRKET’’imizin  danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine,

·                    Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili kurum vekuruluşlara,

 

sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, yurtiçine veya yurtdışına aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, '’ŞİRKET’’imiz tarafından değişik yollardan (Şirketin merkezi, şubeleri, satış ofisleri ,  diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vs.) elde edilebilir.

Kişisel verileriniz, her türlü  yazılı, sözlü, görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda ’’ŞİRKET’’imizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, çağrı merkezleri,dijital kanallar,muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu amaç ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 

4. KVKK Uyarınca “ŞİRKET”in Kişisel Verilerinizi Açık Onay Olmaksızın

İşleyebileceği Haller

KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, aşağıdaki hallerde ŞİRKET, açık onayınız olmaksızın yukarıda belirtilen ve Kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir.

1.                   Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

2.                   Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması,

3.                   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

4.                   Veri sorumlusu sıfatıyla ‘’ŞİRKET’’  hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

5.                   Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

6.                   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

7.                   Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan ‘’ŞİRKET’’ in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınız aşağıda belirtilmiştir;

Kişisel veri sahipleri;

·                     Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·                     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·                     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·                     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·                     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·                     KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·                     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·                     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren bu başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerektiğini önemine binaen hatırlatırız.

Tüm bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.yasamsagliktipmerkezi.com/ adresindeki (“KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU”) ‘nu formun girişinde yer alan bilgilendirme metnine uygun doldurarak, formun imzalı bir nüshasını YAŞAM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TIBBİ ARAÇLAR TİC.ve SAN.LTD.ŞTİ ESATPAŞA MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD.NO:7 MENEMEN / İZMİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected]  adresine iletebilirsiniz.

Şirketimiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir. Bu kapsamda ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın  üzerindeki her bir sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya karşı verilecek cevabın CD, flaş bellek gibi elektronik kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının gerektirdiği maliyet miktarını geçmeyecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip,

‘’ŞİRKET’’ tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun gereği, Yaşam Sağlık Tıp Merkezi LTD.ŞTİ. Menemen / İZMİR  firması ile paylaştığım iletişim bilgilerime, kampanya ve etkinlikler ile bana özel fırsatlar hakkında ileti gönderilmesine onay veriyorum.